Schlagworte: Nordsee

Skål for Danmark, Tyskland skal leve!

Mehr Bilder aus Klitmøller